O Hearing Components


Rodzina produktów Comply™ jest rozwijana przez amerykańską firmę Hearing Components, powstałą w 1990 roku.

Sztandarowym produktem firmy są pianki Comply™, poprawiające właściwości słuchawek dokanałowych.
Technologia Comply™ stosowana jest także w urządzeniach wspomagających słuch, urządzeniach telekomunikacyjnych używanych przez wojsko, policję i lotnictwo oraz do ochrony słuchu przed hałasem.

Historia Comply™

Założyciel Hearing Components, Robert Oliveira, wynalazca i biochemik z tytułem doktora zdobytym w Iowa State University, posiadacz 15 patentów, jest ekspertem w dziedzinie ludzkich kanałów słuchowych. Dzięki grantom National Institutes of Health doktor Oliveira prowadził badania nad kształtem i dynamiką kanałów usznych w celu poprawienia właściwości urządzeń wspomagających słuch. Wynikiem tych badań było zastosowanie poliuretanowej pianki zapamiętującej kształt, jako idealnego materiału do uszczelniania kanałów słuchowych w aparatach słuchowych i stoperach do uszu.

Wcześniej doktor Oliveira pracował przez 18 lat w firmie 3M, rozwijając produkty do diagnostyki biochemicznej. Przez 5 lat kierował zespołem projektującym implanty ślimakowe – zaawansowane urządzenia elektroniczne, przywracające słuch osobom dotkniętym obustronną głuchotą. Zasiadał w radzie dyrektorów Hearing Industries Association oraz American Auditory Society.